Czynna:
w dni robocze w godz. od 7:00 do 21:00
w soboty w godz. od 8:00 do 17:00

Telefon: 75 732 20 21

Wykonywanie badań technicznych pojazdów kat.:
A, B, CC, D, T, E